Information / Tryckteknik /

Screentryck


Screentryck

Att trycka screentryck på tröjor och t-shirts

Screentryck är den vanligaste tekniken för att trycka på tröjor och t-shirts. Tekniken går ut på att man trycker screenfärgen igenom en schablon med hjälp av en rakel. Varje tryckfärg trycks med en egen schablon. Det innebär att till ett tryck med tre färger används tre stycken schabloner.

Vi har två automatiska trycksnurror där vi kan trycka motiv med upp till nio färger samt en manuell trycksnurra där vi kan trycka för hand.

Kort historik om Screentryck

Tryckmetoden Screentryck eller Silkscreentryck uppfanns i Kina för cirka 2000 år sedan och har sedan dess utvecklats med nya färger, raklar och maskiner. Silkscreentryck började användas av amerikanska konstnärer i slutet av 1930-talet. Eftersom att man med screentryck kan trycka på många olika material t.ex. tyg, papper, plast, målarduk, trä eller liknande, har under åren tekniken använts av många konstnärer och skulptörer t.ex Andy Warhol.

Tryckmöjligheterna med Screentryck är många, men vi har valt att inrikta oss på textilier och efter 50-år erfarenhet av textiltryck är vi riktigt duktiga på det vi gör.

Läs mer om Screentryck på: Wikipedia (Engelska)